Polityka prywatności

OBOWIĄZUJE OD DNIA 25 MAJA 2018r.

SANIWENT Pracownia Projektowa Grzegorz Daraszkiewicz 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 12/15 NIP: 578-272-42-22 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanej w dalszej części RODO) oraz z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

W odniesieniu do świadczenia usług przez Administratora Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

W odniesieniu do celów statystycznych oraz marketingowych Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia nawiązanie kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie.

Przekazanie danych w celach statystycznych, marketingowych w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. Przy braku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych pozostawionych przez Ciebie w ramach korzystania z naszej strony internetowej, w tym danych zbieranych w plikach cookies zaprzestaniemy przetwarzać dane w tym celu.

Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.

Twoje dane osobowe mogą być powierzane podmiotom świadczącym m.in. usługi hostingowe, usługi informatyczne oraz podmiotom uprawnionym do ich posiadania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

W związku z przetwarzaniem przez nas danych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny.

Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone zamówienia.

Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności.

Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane umieszczone w serwisie zostały przez nas poprawione.

Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane. Przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej. Przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili może żądać od nas informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.\r\n- Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:

  • Wiadomości e-mail: biuro@saniwent.pl
  • Listownie – SANIWENT Pracownia Projektowa Grzegorz Daraszkiewicz 75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 12/15

POLITYKA COOKIES

Informujemy, iż na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Pliki te kojarzone są wyłącznie z przeglądarką urządzenia bez zapamiętywania takich danych osobowych jak imię i nazwisko użytkownika. Użytkownik pozostaje użytkownikiem anonimowym. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Wykorzystujemy dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych. Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.