Instalacje klimatyzacyjne

Instalacje ogrzewania podłogowego

Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych

Sieci wodociągowe

Projekty kotłowni

Sieci gazowe

Realizacje

Nasze dotychczasowe realizacje projektowe to m.in.
 • Przyłącza i instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o., i wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalno-usługowego w m. Mielenko (budynek hotelowy i budynek usługowy-hotelowy z basenem),
 • Przyłącza i instalacje zewnętrzne wod,-kan.-gaz oraz instalacja technologiczna dla stacji paliw płynnych i LPG „LOTOS” i restauracji McDonald’s w Szczecinku, przy ul. Cieślaka
 • Przyłącza oraz instalacje wewnętrzne wod.-kan. i c.o. wraz z instalacją wentylacji mechanicznej bytowej garażu podziemnego dla budynku wielorodzinnego przy ul. 3 Maja w Koszalinie
 • Przyłącza i instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan.gaz, c.o., i wentylacji mechanicznej dla budynku usługowego (salon sprzedaży i biura) zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Żwirki i Wigury.
 • Przyłącza i instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan. c.o., i wentylacji mechanicznej oraz kotłowni na pelet dla budynków administracyjnych nadleśnictwa Polanów – budynek biurowy etap-I i budynek gospodarczy zlokalizowanych w Polanowie.
 • Przebudowa instalacji grzewczej, c.w.u., i wentylacyjno-klimatyzacyjnej w zakładzie „Kospel” S.A., ul. Olchowa 1, Koszalin .
 • Przyłącza i instalacje zewnętrzne oraz wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji realizowanych w ramach budowy zakładu produkcji okien drewnianych zlokalizowanego na działce nr 57 obr. 007 w Koszalinie.
 • Przyłącza oraz instalacje wewnętrzne wod.-kan. i c.o. wraz z instalacją wentylacji mechanicznej garażu podziemnego dla budynku usługowego z apartamentami do wynajęcia zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Koszalinie.
 • Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kantyny i woskarek w zakładzie CROWN PACKAGING POLSKA w Goleniowie.
 • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku produkcyjnym i socjalno-administracyjnym przetwórni ryb „EXCELSIOR” W Kowalewicach.
 • Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu produkcyjnym (spawarnia) w zakładzie ALMET w Koszalinie.
 • Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w salonach fitness „CITYFIT” zlokalizowanych w miastach:
  – Wałbrzych
  – Bielsko Biała
  – Lublin
  – Gdańsk
  – Warszawa
  – Białystok
 • Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne dla hali produkcyjnej z częścią socjalną projektowaną w Zakładzie Karnym w Stargardzie, ul. Aleja Żołnierza, dz. nr 119.
 • Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne dla budynku usługowego ze stacją kontroli pojazdów w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej.
 • Przyłącza i inst. zewn. wod-kan.-gaz dla projektowanej myjni samochodowej w m. Świeszyno
 • Budowa i rozbudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych w budynku hotelu zlokalizowanego przy ulicy Kołobrzeskiej w Białogardzie.
 • Projekt wykonawczy wymiany źródła ciepła na kotłownie gazowe w budynkach wielorodzinnych spółdzielni „Bałtyk” w Darłowie (6 kotłowni),
 • Projekt budowlany wymiany kotła na paliwo stałe na kotły gazowe wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku Urzędu gminy Darłowo.
 • Modernizacja kotłowni na paliwo stałe w budynku społecznej szkoły podstawowej w Dobiesławiu.
W zakresie instalacji sieci zewnętrznych:
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbkowickiej i Wydmowej w m. Dąbki.
 • Kanalizacja deszczowa wraz z budową i przebudową przepustów drogowych i likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną przy przebudowie drogi powiatowej nr 0100Z ma odcinku Pobierowo – Gostyń
 • sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu realizowanej w ramach inwestycji budowy i przebudowy ulicy Odrodzenia w Koszalinie.
 • Odwodnienie ulicy Konwaliowej i Malinowej wraz z wylotem kanalizacji do rowu melioracyjnego w m. Zieleniewo.
 • kanalizacja deszczowa odwadniająca przebudowywaną drogę powiatową nr 3581Z w m. Drzonowo na odcinku od drogi krajowej nr 20 do torów kolejowych.
 • sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do Strugi Marszewskiej, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu realizowanych w ramach inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica – Goleniów w km od 14+461 do 17+380 wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego”,
 • sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągu wraz z przebudową sieci gazowej ś/c DN180 w ulicy Dworcowej w Nowogardzie,
 • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Tynieckiego w Darłowie (droga wojewódzka nr 203)
 • Kanalizacja deszczowa oraz przebudowa wodociągu w przebudowywanej ulicy Głowackiego i Piastowskiej w Koszalinie.
 • Kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociąg w ulicy Władysława IV-go w Koszalinie.
 • Kanalizacja deszczowa realizowana w ramach przebudowy ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X w Karlinie wraz z wylotem do rzeki Radew.
 • Kanalizacja deszczowa realizowana w ramach budowy parkingów przy porcie lotniczym Szczecin-Goleniów.
 • Sieć kanalizacji deszczowej i sieć wodociągowa w ulicy Bolesława Chrobrego i Zygmunta Augusta w Słupsku.
 • Kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociąg realizowane w ramach zadania „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia centrum usług „MULNIK” w Świnoujściu .
 • Kanalizacja deszczowa realizowana w ramach projektu przebudowy i budowy ulic w Koszalinie:
  – ulica Emilii Plater,
  – ulica Komunalna,
  – ulica Harcerska,
  – ulica Rycerska,
  – ulica Wąwozowa,
  – ulica Hołdu Pruskiego,
  – ulica Żytnia,
  – ulica Różana,
 • Kanalizacja deszczowa w ulicy Krańcowej w Koszalinie wraz z przebudową wodociągu PEde225 oraz przebudową sieci gazowej n/c PEde180 i PEde125