Instalacje klimatyzacyjne

Instalacje ogrzewania podłogowego

Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych

Sieci wodociągowe

Projekty kotłowni

Sieci gazowe

Oferta

  • Projekty budowlane i wykonawcze z zakresu:

-sieci i przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych,
-wewnętrznych instalacji sanitarnych, gazowych, olejowych, wentylacji i klimatyzacji
-instalacje oparte na pompach ciepła, kolektorach słonecznych, wymiennikach gruntowych itp.
-projekty technologiczne kotłowni

  • Adaptacje gotowych projektów
  • Operaty wodnoprawne
  • Projekty przepustów drogowych
  • Kosztorysy i przedmiary robót
  • Specyfikacje techniczne robót
  • Świadectwa energetyczne
  • Nadzór autorski nad realizacją robót